• If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

OpenID_Authentication_2_(nl)

Page history last edited by Chris Messina 11 years, 10 months ago

Momenteel is "OpenID Authentication" de belangrijkste specificatie van OpenID. OpenID Authentication levert een mechanisme voor derden om het bezit van een URI te bepalen, door dit aan een benoemde derde te vragen.

De 2.0 specificatie wordt nog bediscusieerd, kladversies kunnen gevonden worden op de specificaties pagina (en).

Hier volgt een lijst van open voorstellen voor de Authentication 2.0 specificatie (zie Engelse versie voor de meest recente lijst):

"nonce" en "name" aanvragen Auth 2.0 2006-09-30 Deels geïmplementeerd openid.nonce zal hernoemd worden naar openid.response_nonce, er is nog geen besluit over de aanvraag nonce.
Tijd sinds authenticatie Auth 2.0 2006-09-30 Voorgesteld Momenteel wordt er gedacht dat dit beter in een extensie past.
Verwijder setup_url Auth 2.0 2006-10-05 Voorgesteld  
Geconsolideerd Delegatie Voorstel Auth 2.0 2006-10-06 Voorgesteld Stabiliseert de specificaties IdP-ondersteunde delegatie en Aparte Publieke Identificatie van IdP, en daaropvolgende voorgestelde wijzigingen.
Simpele Aanvraag Auth 2.0 2006-10-14 Voorgesteld Vervangt het simpele aanvraag/antwoord voorstel.
RP identifier Auth 2.0 2006-10-18 Voorgesteld  
Hernoem "Identity Provider" naar "OpenID Provider" Auth 2.0 2006-10-18 Voorgesteld  
Behandel user@example.com Auth 2.0 2006-10-19 Voorgesteld  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.